Bhakti Yogada Bilinmeyenler

Bhakti ne işe yarar, Bhakti yoga neden yapılır, Bhakti yoga pratiği nasıl yapılır, inançlar nelerdir?

Her yoga bir pozisyon vermek ya da kaslarınızı germekle alakalı değildir. Bhakti yoga, farklı yoga çeşitlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bhakti, uygulamanın daha manevi yani dini yönüne odaklanan bir yoga şeklidir. Fiziksel hareketlerden ziyade daha çok kişinin benliğini öncelik alan bir uygulamadır.

Sivananda Yoga Vedanta Merkezleri'ne göre dört ana yoga yolu vardır:

 • Karma yoga,
 • Aksiyon yoga,
 • Raja yoga,
 • Fiziksel ve zihinsel kontrol yogaları

Bhakti yoga uygulayıcıları kendilerini Tanrı'ya sevgiye ya da daha yüksek bir güce adamak için bu yolu tercih etmektedir.

Manevi yanı, dini duyguları daha güçlü olan kişilere hitap eden bu yoga, Tanrı’ya duyulan sevginin itişi ile kendini güçlendirir. Tanrı ile bir olmanın, Tanrı ile bütünleşmenin kendini bu yola adamak ile mümkün olacağına inananların seçtiği ilahi bir yoldur. Bu yol çok güçlü bir yoldur bu nedenle bhakti yoga uygulayıcıları yoğun aşk duygusu ile kendilerinden tamamen geçmektedirler.

Bhakti Yoga Pratiği

Bhakta olarak bilinen ya da sevgi dolu adanmışlar olarak da isimlendirilen Bhakti yoga uygulayıcıları, dini bağlılıklarını dua ederek, ritüel yaparak ve ilahi okuma yoluyla ifade eder. Amaçları koşulsuz sevgiyi ve Tanrı’ya bağlılık duygularını geliştirmektir. Bhakti yoga uygulaması dokuz temel faaliyetten meydana gelmektedir.

 • Tanrı'yı ​​duymak, Tanrı'nın ismini ya da isimlerini telaffuz etmek, kutsal yazıları okumak ve dinlemek.
 • Tanrı'yı ​​yücelten, Tanrı'yı ​​harika yapan nitelikleri tanımlamak.
 • Tanrı'yı ve Tanrı'nın formlarına, faaliyetlerini ve özelliklerini yansıtmak.
 • Tanrı adına fiziksel olarak hizmet verilmesi.
 • Tanrı'ya ibadet etmek.
 • Allah'a dua etmek.
 • Vaaz verme gibi eylemleri, fiziksel olmayan hizmetleri Tanrı adına gerçekleştirmek.
 • Tanrı ile içten, sevgi dolu bir ilişki kurmayı amaçlamak ve sağlamak.
 • Tanrı’ya her düşünce ve her eylemi ile teslimiyet içerisinde olmak. Tanrı adına yaşamak.

Bhaktas, bhakti yoganın nihai amacına doğru ilerlemek adına bu dokuz birincil faaliyetin herhangi birini ya da hepsini gerçekleştirmeyi tercih edebilir. Tanrılarının saf sevgisini kazanmak esas amaçlarıdır.

Her ne kadar bhakti yoga, takipçilerine çok az talep ya da düzenleme belirlemesine rağmen, bhakti yoga yolunun aslında kolay olmadığı da düşünülmektedir. Bu yoga biçimi, körü körüne takip etmek amacında olanlar için uygun bir uygulama değildir. Bhakti yoga, kişinin iyi ve kötü tüm yönleriyle yüzleşmeyi ve tüm yönlerini kabul etmeyi ayrıca, geri durmadan tamamen daha yüksek bir güç sunmayı cesaretlendirmeyi gerektirmektedir.

Bhakti yoga da amaç ilahi öze yol almaktır. Bu bakış açısı ile başlangıçta basit gibi görünebilir fakat bireyin kendi üzerinde büyük bir irade ile hakimiyet kurması pek de kolay değildir. Zihne ve kalbe odaklanmayı ve bunlar üzerinde bir kontrol sağlamayı, daima kişinin kendini gözlem altında tutması ile mümkündür.

Nitekim birçok alışkanlığı ve bağlılığı olan biz insanlar, sayısız istek ve arzularla doluyuzdur. Bhakti yoga, bu anlamda büyük bir fedakarlık gerektirmektedir. Alışılan hayat tarzından vazgeçmek, bugüne kadar bilinen ve alışılagelmiş yolun tam tersidir. Bu nedenle içimizdeki tanrı inancı ne kadar büyük olursa olsun, bu yolda tüm hayatı değiştirmek kararını vermek birçok inanan için kolay bir yol olmayacaktır.

Bhakti Yoga, diğer bazı yogalarda da olduğu gibi doğal yollarla yetiştirilen ürünlerin ağırlıklı olduğu vejetaryen bir yeme tarzını benimser. Bhaktas, vücudun sakin olması ve aşırı uyarılmaması için etten yemeyi tercih etmez. Bu nedenden dolayı Bhaktaların hemen hemen hepsi kahve ve alkol gibi içeceklerden de uzak dururlar.

 

İnançlar ve Doktrinler

Bhagavadgita, bhakti yoga kilit metinlerden biridir. Bu eski ayetler, bhakti yoga da dahil olmak üzere farklı yoga yolları olan öğrencisi Arjuna'ya açıklayan Hindu tanrı Krishna'nın hikayesini aktarmaktadır.

Buna göre Bhagavadgita, bhakti yoga hizmeti, dua ve meditasyon yoluyla Tanrı'ya adanmış bir yaşamın ile eş anlama gelmektedir. Bununla birlikte, sonuçta bhakti yoga uygulaması, herhangi bir öğretmen ya da dogma inanışlar kümesi ile ilgili değildir. Onun en önemli doktrini "Tanrı aşkıdır ve Tanrı sevgisidir" dir.

Bhakti yoga felsefesi, sadece bir ibadet etme değildir. Birçok dini inanışın da ibadet şekilleri vardır ama bunu uygulayan herkes tam anlamı ile Tanrı inancını ve sevgisini içinde hissetmeyi bilmemektedir. İbadet şekle kaydığında sadece sembolik bir hal alır ve esas manası kaybolur. Bu yoga, derinliği ve manası ile şekli olan tüm ibadetlerden farklılık göstermektedir.

Yaşatana bağlı bir yaşam, olan her şeyin tek bir kaynağı ifade ettiğini anlamayı ve  o kaynağın yani Tanrı’nın birliğinden ayrı yaşamamayı öğütler. Bhakti yogaya kendini adayanlar sadece yaşatanın arzusunu yerine getirmek için hareket ederler.

Bhakti yogaya kendilerini adayanlar Tanrı’yı her insanda mevcut olarak görürler ve her insan Tanrı’nın bir ışığıdır. Bhaktalar bu anlayış ile her şey de Tanrı’nın varlığını görerek, onun birliğini kavrayarak yine sadece onun birliğini yaşamak amacında olurlar.

Bhakti yogaya adananların tek gayesi Tanrı’nın ışığına erişerek ona dönerek sonsuzluğa gitmektir. Bhaktalar insanın sonsuz bir varlık olduğunu savunurlar. Bize verilmiş olan bu bedenden ayrılarak yine ona döneceği inancını taşırlar.

Bu felsefenin inanışında ölüm yoktur. Ölüm sadece bu yaşam bir sadece bir ilizyondur. Bhakta yoga insanın ilizyondan çıkıp hakikati görmesini sağlayan bir öğretidir ve bu felsefeye göre hakikat sadece Tanrı’nın sevgisidir.

Fiziksel yaşantının gerçekliğini inkar ettiği düşünülebilir ama aslında var olan tüm fiziksel alemin yine onun sonsuz aleminden geldiğine inanmaktadırlar.

Aslında Bhakti yoga uygulama biçimi ve inançları ile tasavvuf felsefiyle benzerlik göstermektedir. Bu da şunu ortaya kokuyor ki, insanlık var olduğu günden bu yana hep Tanrı’yı aramış ve kendini onu bulmaya adamış kişilerle doludur. Tanrı hep büyük bir gizem, esrarengiz bir büyük güç olmuştur.

İnsanlık daima hep kendinden büyük bir gücün varlığına inanmış onun için tapınaklar inşa etmiş, adaklar adamış ve dualar etmiştir. Gündelik hayatına devam ederken, varlığının kaynağını aramaya devam etmiş, görmese bile Tanrı’nın var olduğuna ve her şeye gücü yeten tek varlık olduğuna inanmıştır.

Ne var ki, zamanla dini inanışlar suistimal edilmiş, saptırılmış ve amacından uzaklaşmıştır. Yine de hakikati bulmaya çalışanlar arayışından vazgeçmemiştir. Bhakta yoga, tüm bu semavi dinlerin ötesinde yozlaşmamış büyük bir manevi öğreti olmuştur.

 

BENZER İÇERİKLER

OKUYUCU YORUMLARI

Yorumlar (0)

Yorum Yazın